Cxl Viêng Hà
Ielts 7.5
  • 40

    Khóa học
  • 1000

    Học viên
  • 0

    Nhận xét

Giới thiệu giảng viên

- Chứng chỉ Ielts 7.5

- Toeic 925

- Chuyên gia giảng dạy IELTS, TOEIC và Giao tiếp

- Kinh nghiệm: 6 năm giảng dạy, Co-Founder Anh ngữ The Bookgarden

- Phương châm giảng dạy:  Learning is the eye of the mind. (Học tập là con mắt của trí tuệ)

- Cô có thời gian học tập và làm việc tại mỹ 2 năm
- Cô từng đạt giải quán quân trong cuộc thi hùng biện tiếng anh của trường
- Cô thường kết hợp dạy và chia sẻ các câu chuyện học tập của Bản thân để truyền cảm hứng cho học viên

- Nếu bạn nào đang có định đi du học hoặc trải nghiệm ở một đất nước văn hoá khác đặc biệt là châu Mỹ, châu âu thì đừng quên chia sẻ với cô để được truyền thêm động lực cố gắng nhé. Mục đích cô muốn hướng đến là làm sao cho tất cả các em học tốt tiếng anh để có cơ hội được trải nghiệm, giao lưu văn hoá và được có cơ hội khám phá đến nhiều đất nước hơn.

Các khoá học của giảng viên

-%
HT-Lv2_T4_21/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 21-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv2_T3_20/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 20-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv2_T2_19/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 19-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv1_CN_18/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 18-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv1_T5_15/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 14-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv0_T3_13/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 14-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv2_T3_12/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 12-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Level 0- R16 (Giao tiếp level 0)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 27-08-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2,5 tháng ( 18 buổi )
2,5 tháng ( 18 buổi )
Giao tiếp cơ bản
-%
HT_Ielts 3.0_T2_5/8 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 05-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2h
2h
Pre Ielts
-%
HT-Lv0_T2_5/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 05-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv1_CN_4/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 04-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_CN_28/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 28-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv0_T5_25/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 25-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Ielts 3.0_T4_24/7 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 24-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2h
2h
Pre Ielts
-%
HT_Ielts_3.0_T2_22/7 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 22-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2h
2h
Pre Ielts
-%
Ielts_I10 (Ielts 4.0-5.0+)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 22-08-2019
-%
6.800.000
6.800.000
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
55 giờ (28 buổi)
55 giờ (28 buổi)
Ielts 5.0-6.5
-%
Ietls_ I9 (Ielts 3.0-4.0+)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 01-08-2019
-%
6.200.000
6.200.000
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
70 giờ ( 35 buổi )
70 giờ ( 35 buổi )
Ielts 3.0-5.0
-%
Level 2-B17 (Giao tiếp Level 2)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 13-08-2019
-%
3.550.000
3.550.000
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2 tháng ( 16buổi)
2 tháng ( 16buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
Level 1- A27 (Giao tiếp Level 1)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 26-08-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2,5 tháng (18 buổi)
2,5 tháng (18 buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
Level 1- A25 (Giao tiếp Level 1)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 31-07-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2,5 tháng (18 buổi)
2,5 tháng (18 buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
Level 0- R15 (Giao tiếp level 0)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 14-08-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2,5 tháng ( 18 buổi )
2,5 tháng ( 18 buổi )
Giao tiếp cơ bản
-%
HT_Lv1_T7_20/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 20-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv0_T5_11/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 11-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Ielts_3.0_T3_10/7 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 09-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2h
2h
Pre Ielts
-%
HT_Lv1_T3_4/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 04-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Level 2-B15 (Giao tiếp Level 2)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 10-07-2019
-%
3.550.000
3.550.000
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2 tháng ( 16buổi)
2 tháng ( 16buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
Level 1- A24 (Giao tiếp Level 1)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 11-07-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2,5 tháng (18 buổi)
2,5 tháng (18 buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
HT_Ielts_3.0_T6_21/6 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 21-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2h
2h
Pre Ielts
-%
HT_Lv2_T3_18/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 18-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Demo Ielts 03 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 14-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2h
2h
Pre Ielts
-%
Demo Ielts 01 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 11-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
2h
2h
Pre Ielts
-%
HT_022 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 12-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Cxl Viêng Hà
1h30
1h30
Phát âm căn bản

Học viên nói gì?

Hiện tại chưa có bình luận nào

Quay lại
Quên mật khẩu?
Quay lại

Quên mật khẩu

Chúng tôi đã gửi tới hòm mail của bạn vui lòng kiểm tra để lấy lại mật khẩu