Ms Thảo Xu
  • 10

    Khóa học
  • 233

    Học viên
  • 39

    Nhận xét

Giới thiệu giảng viên

Ms Thao Xu Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm anh, vì vậy cô có kinh nghệm đứng lớp giảng dạy nhiều năm. Cô có thời gian học tập và làm việc tại Hà Lan 1 năm. Có chứng chỉ chương trình Ielts 7.5 (tự học). Cô cũng là tác giả của rất rất nhiều bài viết trong cuốn sách “Hành trình ra biển lớn” của Hộ Chiếu Xanh. Đồng thời cô cũng là admin của Hộ Chiếu Xanh.

Các khoá học của giảng viên

-%
Level 0- R19 (Giao tiếp level 0)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 29-10-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2,5 tháng ( 18 buổi )
2,5 tháng ( 18 buổi )
Giao tiếp cơ bản
-%
HT_Lv1_T2_23/9 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 23-09-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_MG_T4_25/9 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 25-09-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T2_16/9 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 16-09-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_L0_T5_14/9 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 14-09-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T5_11/9 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 12-09-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv1_T5_27/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 28-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv1_T5_8/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 08-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv1_T7_27/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 27-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv2_T3_23/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 23-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv0_T2_22/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 22-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T3_23/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 23-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Level 2-B16 (Giao tiếp Level 2)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 07-08-2019
-%
3.550.000
3.550.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2 tháng ( 16buổi)
2 tháng ( 16buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
Level 1- A26 (Giao tiếp Level 1)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 18-08-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2,5 tháng (18 buổi)
2,5 tháng (18 buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
HT_Lv2_T6_19/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 19-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T4_17/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 17-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T3_14/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 17-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv2_T6_12/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 12-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Ielts 6.0_I8 (Ielts 5.0-6.0+)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 07-07-2019
-%
8.500.000
8.500.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
55 giờ ( 32 buổi )
55 giờ ( 32 buổi )
Ielts 5.0-6.5
-%
HT_Lv1_T3_13/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 13-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T6_12/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 12-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T4_10/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 09-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Ielts_3.0_T7_6/7 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 06-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2h
2h
Pre Ielts
-%
Ôn thi đại học _H1 (Ôn thi Đại Học)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 03-07-2019
-%
4.500.000
4.500.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
30 buổi
30 buổi
Khóa nền tảng
-%
HT_Lv1_T3_2/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 02-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv2_T3_2/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 02-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T7_29/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 29-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T6_28/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 28-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T4_26/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 26-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T3_25/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 25-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T4_19/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 19-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Level 2 -B14 (Giao tiếp Level 2)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 18-06-2019
-%
3.550.000
3.550.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2 tháng ( 16buổi)
2 tháng ( 16buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
Level 0- R14 (Giao tiếp level 0)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 05-07-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2,5 tháng ( 18 buổi )
2,5 tháng ( 18 buổi )
Giao tiếp cơ bản
-%
HT_Lv1_T6_21/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 21-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T3_18/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 18-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv0_T2_17/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 17-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_024 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 15-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Demo Ielts 02 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 13-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2h
2h
Pre Ielts
-%
HT_023 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 14-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_021 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 11-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Ielts 6.5-7.0+_001 (Ielts 6.5-7.0+)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 19-08-2019
-%
11.400.000
11.400.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
50 giờ
50 giờ
Ielts 6.5+
-%
Giao tiếp Level 3_001 (Giao tiếp Level 3)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 19-08-2019
-%
3.550.000
3.550.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2 tháng (15 buổi)
2 tháng (15 buổi)
Giao tiếp cơ bản

Học viên nói gì?

Thu Trần
Cô luôn tạo được không khí vui vẻ cho lớp học và luôn tận tình giúp đỡ em mỗi khi gặp khó khăn, em rất yêu quý cô ạ
Lee Alex
giáo viên dạy hay,nhiệt tình,có chuyên môn cao,chữa bài cho học viên kĩ,góp ý cho e rất nhiều trong quá trình học
Đào Trung
các c giúp e cảm thấy lớp học tiếng anh không quá khó và yêu tiếng anh hơn rất nhiều, phương pháp dạy mới lạ,cho e rất nhiều cảm hứng khi học
Nguyễn Đức
tất cả đều rất tuyệt vời , thực sự là em không có điều gì để chê trách ạ thích học ở the book garden thực sự ạ
Minh Tâm Đỗ Thị
giáo viên xinh, phong cách dạy mới lạ, khác biệt với những chương trình cũ mà em đã học qua ngày trước nên em khá hứng thú, cô nhiệt tình
Rosie Phoebe
đội ngu giảng viên đẹp trai , xinh gái hiihi tạo cho em cảm hứng học tiếng anh hơn ạ , và các thầy cô luôn tao bầu không khí lớp học sôi nổi năng động
Nguyễn Thanh Vân
Nhiệt tình ,tận tâm với học viên , dễ hiểu là cái em cảm nhận được khi học cùng các thầy cô của TBG
Nguyễn Lâm
cô dạy hay, thân thiện với học viên, cách dạy phù hợp với trình độ của em, giúp em cải thiện được nhiều trong việ chọc tiếng anh
Nguyễn Quang Huy
cô dạy rất cẩn thận, luôn chuẩn bị tài liệu đầy đủ, em thích nhất là cô luôn giao bài tập về nhà và chữa bài rất chi tiết
Lê Hữu An
cô dạy rất cẩn thân chi tiết phù hợp không quá nhanh cũng không quá chậm chữa bài tất tỉ mỉ
Chinh Trung
giáo viên dạy dễ hiểu chỗ để xe hơi xa chị quản lý học viên thân thiện nhưng hơi nghiêm khắc một chút
Trang Thuy
Với những kĩ năng, bí quyết và phương pháp cô dạy, mình đã có thể tự học và tự áp dụng vào nhiều dạng bài tập khác nhau. Từ đó, mình cảm thấy T.A khá thú vị và không quá khó khăn như mình tưởng.
Bun Ngân
giảng viên dạy nhiệt tình,dễ hiểu,tạo môi trường học tập vui vẻ và năng động cho học viên học tập
Nguyễn Nam
Em rất thích cô và các bạn trong lớp <3 Cùng nhau học tập rất hiệu quả. Mong mọi người sẽ học cùng nhau đến hết lộ trình học tại trung tâm ^^
Hà Hoàng
giáo viên dạy hay,nhiệt tình,có chuyên môn cao,chữa bài cho học viên kĩ,góp ý cho e rất nhiều trong quá trình học
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
cô rất xinh và gần gủi nhưngđôi lúc cô day hơi nhanh nên e không thể theo kịp nhưng cô chữa bài rất tỉ mỉ và quan tâm từng bạn 1
Đặng Thị Thu Trang
cô giáo xinh, gần gũi và thân thiện, không cứng nhắc mà lại rất nhẹ nhàng, hỗ trợ và giúp đỡ bọn em rất tận tình, cô dạy vừa phải không quá nhanh nên học viên dễ tiếp thu
Nguyễn Kha
giáo viên dạy hay,nhiệt tình,có chuyên môn cao,chữa bài cho học viên kĩ,góp ý cho e đọc rất nhiều đầu sách hay
Nguyễn Huyền
Theo e thấy thứ nhất về giáo viên thì các chị rất nhiệt tình trong việc giảng dạy và hướng dẫn Các chị cũng rất hay tìm những bài viết mới lạ và khác đi so với các bài mẫu đã có nên học ko có cảm giác bị nhàm chán
Trinh- Hường
Cô luôn đúng giờ và có nhiều trò chơi thu hút bọn e học hiệu quả. Lớp học không hề căng thẳng và nhàm chán. Cực thích cô. hihi.
Quay lại
Quên mật khẩu?
Quay lại

Quên mật khẩu

Chúng tôi đã gửi tới hòm mail của bạn vui lòng kiểm tra để lấy lại mật khẩu