Ms Thảo Xu
  • 40

    Khóa học
  • 1000

    Học viên
  • 0

    Nhận xét

Giới thiệu giảng viên

Ms Thao Xu Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm anh, vì vậy cô có kinh nghệm đứng lớp giảng dạy nhiều năm. Cô có thời gian học tập và làm việc tại Hà Lan 1 năm. Có chứng chỉ chương trình Ielts 7.5 (tự học). Cô cũng là tác giả của rất rất nhiều bài viết trong cuốn sách “Hành trình ra biển lớn” của Hộ Chiếu Xanh. Đồng thời cô cũng là admin của Hộ Chiếu Xanh.

Các khoá học của giảng viên

-%
HT-Lv1_T5_8/8 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 08-08-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT-Lv1_T7_27/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 27-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv2_T3_23/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 23-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv0_T2_22/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 22-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T3_23/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 23-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Level 2-B16 (Giao tiếp Level 2)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 07-08-2019
-%
3.550.000
3.550.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2 tháng ( 16buổi)
2 tháng ( 16buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
Level 1- A26 (Giao tiếp Level 1)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 18-08-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2,5 tháng (18 buổi)
2,5 tháng (18 buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
HT_Lv2_T6_19/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 19-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T4_17/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 17-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T3_14/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 17-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv2_T6_12/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 12-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Ielts 6.0_I8 (Ielts 5.0-6.0+)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 07-07-2019
-%
8.500.000
8.500.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
55 giờ ( 32 buổi )
55 giờ ( 32 buổi )
Ielts 5.0-6.5
-%
HT_Lv1_T3_13/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 13-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T6_12/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 12-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T4_10/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 09-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Ielts_3.0_T7_6/7 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 06-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2h
2h
Pre Ielts
-%
Ôn thi đại học _H1 (Ôn thi Đại Học)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 03-07-2019
-%
4.500.000
4.500.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
30 buổi
30 buổi
Khóa nền tảng
-%
HT_Lv1_T3_2/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 02-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv2_T3_2/7 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 02-07-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T7_29/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 29-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T6_28/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 28-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T4_26/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 26-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T3_25/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 25-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T4_19/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 19-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Level 2 -B14 (Giao tiếp Level 2)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 18-06-2019
-%
3.550.000
3.550.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2 tháng ( 16buổi)
2 tháng ( 16buổi)
Giao tiếp cơ bản
-%
Level 0- R14 (Giao tiếp level 0)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 05-07-2019
-%
3.000.000
3.000.000
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2,5 tháng ( 18 buổi )
2,5 tháng ( 18 buổi )
Giao tiếp cơ bản
-%
HT_Lv1_T6_21/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 21-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv1_T3_18/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 18-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_Lv0_T2_17/6 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 17-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_024 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 15-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
Demo Ielts 02 (Học thử IELTS)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 13-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
2h
2h
Pre Ielts
-%
HT_023 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 14-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản
-%
HT_021 (Học thử giao tiếp)
16/1 Phạm Tuấn Tài
Khai giảng : 11-06-2019
-%
0
0
Giảng viên: Ms Thảo Xu
1h30
1h30
Phát âm căn bản

Học viên nói gì?

Hiện tại chưa có bình luận nào

Quay lại
Quên mật khẩu?
Quay lại

Quên mật khẩu

Chúng tôi đã gửi tới hòm mail của bạn vui lòng kiểm tra để lấy lại mật khẩu